Őshonos állatok
Friss tojás
Baromfikeltetés
Állatsimogató
liszt
aszalókamra
vendégház
vendégház 2
vendégház 3
vendégház 5

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (ÁSZF)

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Szolgáltatásunk igénybe vételével Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeket.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

1. Üzemeltetői adatok, információk
Cégnév: Dobozi Andrea (rendesgazda.hu)
Székhely: 5052 Újszász, Fecske út 9.
Panaszkezelés cím: 5052 Újszász, Fecske út 9.
Adószám: 78050037-2-36
Nyilvántartási szám: B-2/2018
Nyilvántartásba vevő szerv: Újszászi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
Jogállás: Mezőgazdasági kistermelő. Nyilvántartási szám: 15T0754
Nyilvántartásba vevő szerv: JÁSZ NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYH IVATAL
É LELM ISZERLÁNC- BI ZTONSAGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁGA
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-90545/2015
Nyilvántartásba vevő szerv: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus levelezési cím: andi@rendesgazda.hu
Telefonos elérhetőség: 06 (30) 2073182
Személyes átvételei lehetőség: 5052 Újszász, Fecske út 12.
Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 8-17 óra között
Megrendelések teljesítésének átlagos ideje munkanapban megadva: 3-6 munkanap, a megrendelt termék rendelkezésre állása esetén
Webáruház domain: www.rendesgazda.hu
Tárhely szolgáltató: KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft.
H-5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. (Vízügyi Székház) 2.34

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A rendesgazda.hu Dobozi Andrea családi gazdaságának saját feldolgozású termékeit forgalmazza webáruházon keresztül.
Termékkínálatunk idényszerű és ebből adódóan folyamatosan változó. Minden forgalmazott tételt a vevő igényei alapján, egyedileg állítunk elő és csomagolunk ki.
 
3. A feltüntetett árak
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

4. Rendelési információk
A vásárlás regisztrációhoz nem kötött.
A rendelés menete:
1. A megvásárolni kívánt terméket a vásárló behelyezi a virtuális kosárba.
2. A kívánt termékek kosárba helyezését követően ellenőrizni kell a megvásárolni kívánt termék darabszámát és árát.
Az ellenőrzés folyamán lehetőség van tételek törlésére, illetve darabszámok módosítására. Amennyiben további termékek felvétele szükséges, a vásárló a vásárlás folytatása mellet is dönthet. Amennyiben a kosár tartalma megfelelő, a személyes adatok,  valamint a fizetési információk és esetleges megjegyzések megadását követően a „Megrendelem” gombra kattintva a vásárlás véglegesíthető.
3. A megrendelés véglegesítéséhez a vásárlónak meg kell ismernie, és el kell fogadni az ÁSZF-t.
4. A megrendelés véglegesítését követően a vásárló a webáruház felületén előzetes visszaigazolást kap rendelésesének főbb adatairól. E-mail cím megjelölése esetén a rendszer ezen adatokat a megadott e-mail címre automatikusan elküldi.
A megrendelés elküldését követően Ügyfélszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvétel útján tudják a vásárlók módosítani a megrendelés adatait.
Kérjük kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására. Rosszul megadott adatok esetén a rendelés teljesítéséből, vagy a teljesítés elmaradásából adódó valamennyi hátrány a vásárlót terheli.
5. A megrendelések feldolgozása, visszaigazolása, a szerződés létrejötte
Ügyfélszolgálatunk minden esetben telefonon vagy e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni beérkezett megrendelését.
A visszaigazolást 48 órán belül kötelezően meg kell tennünk.
Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, vevő e megrendeléstől szabadon elállhat, azaz mentesül az ajánlati kötöttség alól.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Erre kizárólag a vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A
termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg
küldőjének részére.
Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre előzetes visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken.
A megrendelés visszaigazolás e-mail-ben a megadott e-mail címre, illetve szóban, a megadott telefonszámra is teljesíthető. A megrendelés véglegesítésével és annak általunk történt visszaigazolásával távollévők közötti szerződés jön létre a webáruház üzemeltetője mint Szállító, valamint a vevő, mint Vevő között, amely megkötendő szerződés a  hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra nem kerül, a későbbiekben nem kereshető vissza, illetve magatartási kódexre nem utal. A szerződés nyelve magyar és magyar nyelven kerül megkötésre.
A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot a megrendelés teljes vagy bármilyen részben történő elállásától.
6. A megrendelt termék díjának fizetése
Vevő a megrendeléskor általa megadottak szerint az árú átvételekor készpénzben, vagy banki előre utalással tudja a megrendelt termék vételárát kifizetni.
A vevő a megrendelt terméket választásának megfelelően a megrendeléskor megadott, vagy átvétel előtt módosított feltételeknek szerint a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt címen tudja átvenni. Ez esetben a megrendelt termékek elszállításáról a vevőnek kell gondoskodnia.
Házhoz szállítás esetén a szállítási költségek a következők:
Árú bruttó súlya Szállítási költség
0-4 kg 2.020 Ft
5-9 kg 2.120 Ft
10-19 kg 2.620 Ft
7. Felhívás a rendelések átvételével kapcsolatosan
Amennyiben a Vásárló a megrendelt csomagot nem veszi át és ellenértékét nem fizeti meg, fenntartjuk magunknak a jogot felmerült költségeink érvényesítésére.
 
8 Kellékszavatosság és termékszavatosság
I. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?
Ön Dobozi Andrea (www.rendesgazda.hu) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint– az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Dobozi Andrea nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
II.. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
· a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
· a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy
· a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
9 Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás
Az elállás feltételeit a távollévők között kötött szerződésről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet szabályozza. A törvény szerint az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él! A vásárló, az áru átvételét követő 14 napon belül, elállhat a vásárlástól személyes átvétel esetén is. Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható!
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségre:
Dobozi Andrea 5052 Újszász, Fecske út 9.
andi@rendesgazda.hu
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, mely az alábbi linkről letölthető: https://drive.google.com/file/d/1jr3e_jOMQ81_LzSYvf1IpT9SL5m1B-bR/view?usp=sharing
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.
Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.
A visszafizetés a vásárló beleegyezése esetén banki átutalással történik. Amennyiben erre nem kapunk felhatalmazást, akkor a visszafizetés az Ön által igénybe vett fizetési móddal azonos módon történik. A fizetési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költsége Önt terheli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Az elállási jog nem gyakorolható a következő termékek esetén:
· Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetén.
· Ha nincs meg a termék összes tartozéka.
· Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.
 
10 Panaszkezelés
Amennyiben a rendelése kapcsán valamilyen gondot észlel, akkor haladéktalanul vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot. A csomag átvételekor tapasztalt probléma esetén hívja ügyfélszolgálatunkat. Már átvett csomagok esetében kérjük, hogy e-mailben jelezze  felénk az alábbiakat:
· Rendelési szám
· Panasz típusa és leírása
 
Amennyiben mint fogyasztó a fogyasztói jogaidnak a megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/.
Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha panaszt szeretnél tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akarsz feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheted az online vitarendezés eszközét.
A portálon Te mint fogyasztó, és mi mint a kereskedő, akivel szemben panasszal éltél, közösen kiválaszthatjuk a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
 
Békéltető testület
 
Amennyiben Eladó és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőség is nyitva áll Vásárló számára:
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba
Tel: 56/510-621 (elérhető: hétfő 10-12 óra között)
Mobil: 20/373 2570
e-mail : bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
webcím: http://jaszbekeltetes.hu/


– Bírósági eljárás kezdeményezése.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettségünk áll fönt.
 
11 Felelősség korlátozása
Cégünk semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
· Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a rendesgazda.hu akadálytalan működését és a vásárlást
· Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
· Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése
· Bármely szoftver nem megfelelő működése
· Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei
Cégünk nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a rendesgazda.hu áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
A rendesgazda.hu-t működtető vállalkozó nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a rendesgazda.hu-n. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, meg kell szakítania a vásárlást.
Vállalkozásunk nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás esetében.
Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, vállalkozásunk szabadon érvénytelennek nyilváníthatja vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

12 Egyéb rendelkezések, információk
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a rendesgazda.hu általános szerződési feltételeit.
Jelen dokumentum letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: ww.rendesgazda.hu