Őshonos állatok
Friss tojás
Baromfikeltetés
Állatsimogató
liszt
aszalókamra
vendégház
vendégház 2
vendégház 3
vendégház 5Tájékoztató LEADER beruházásról

Családi gazdaságunk központja Újszászon található a Fecske út 12-16 sz. alatt. A gazdaság központja három épületből álló épületcsoport, mely amolyan mini skanzenként a magyar parasztházak három alaptípusát jeleníti meg.
 
A középső épületben minden igényt kielégítő, összkomfortos vendégházunk kapott helyet, amely állatsimogatóval, pihe­nő­kerttel, fedett kiülővel, kemen­cével, és bográcsozó hellyel is felsze­relt.  A vendégház melletti konyhakert és baromfiudvar szinte égész évben biz­tosítja a hagyományos paraszti porta terményeit, s általuk a hagyo­mányos vidéki életmódra is rálátást nyernek vendégeink. Regisztrált falusi vendég­asztal szolgáltató vagyok. Vendégházunk pihenni vágyó családok igényein túl alkalmas  baráti társaságok összejö­veteleinek, illetve csapatépítő tréningek megrendezésére is. A környék számos látnivalójának megtekintésén túl vendégeink betekintést nyerhetnek gazdaságunk mindennapjaiba is.
A gazdaságom központjában található másik két épületben kapott helyet sajtoló, valamint élelmiszer feldolgozó üzemem.
A nevezett projekt keretében épület építése és felújítása nem történt. Feldolgozóeszközöket, gépeket, illetve marketing- eszközöket szereztem be.
Feldolgozó tevékenységem alapját a családom tulajdonában, valamint művelésében található földterületeken megtermelt mezőgazdasági alapanyagok adják. Földjeinken elsősorban kalászosokat és olajos magvakat termelünk, így feldolgozó tevékenységünket elsősorban ezekre alapoztuk. Szeretnénk szemes terményeinket minél magasabb arányban feldolgozva piacra juttatni.
TÖNKÖLYBÚZA. 2012 óta foglalkozom az ősi magyar tönkölybúza termesztésével,  amit organikusan, natúr módon termelek. Bejegyzett TÖnK-ÉLETES védjegyünk különbözteti meg termékeinket a tönkölynek mondott, de a valódi tönkölyhöz már nem nagyon hasonlító modern gabonafélékből előállított tönkölyös- termékektől. Lisztjeim, és gabonatermékeim jelentős része ebből a csodálatos növényből készül. Lisztjeimet a projekt keretében beszerzett valódi nagy (óránkénti 70 kg kapacitású) köves biomalommal őrlöm, mely képes a gabona kíméletes megőrlésén túl az elkészült liszt osztályozására is.
ÉTOLAJ: megtermelt napraforgónkból kíméletesen, hideg sajtolással vagyunk képesek étolajat kinyerni. Étolajaink természetesen ülepítettek illetve szűrtek, és képesek vagyunk PI technológia alkalmazásával PI- étolaj előállítására is. A projekt keretében olajsajtoló gépek, illetve ki és betárolást segítő eszközök kerültek beszerzésre.
OLAJÜZEMÜNK további lehetőségeit alapozza meg a beruházás részeként beépített szárító- aszaló kamra, mely kialakítása révén alkalmas gyógy- és fűszernö­vények szárítására is, így pl. fűszernövényes olajokat is elő tudunk majd állítani.
ÉLELMISZER- feldolgozó üzemünk célja, és feladata már annak tervezésekor is kettős volt. Egyrészt ki kellett alakíta­nunk egy megfe­lelő helyiséget, ahol előállított ter­mékeinket kifogástalan kö­rülmények között tudjuk csomagol­ni és címkézni; másrészt a falusi vendégasztal ke­retin túl szeret­tünk volna lét­rehozni egy olyan kisüzemet, ahol az érdeklődők nem csak vásárolni és kóstolni tud­nak, de kedvük szerint kipróbálhatják, megtanulhatják az élelmiszergyártás folyama­tát, sőt akár előállíthatják saját lekvár­jukat, savanyúságukat, ivólevüket is.
Üzemünkben kialakított tankonyhánkban rendszeresen tartunk kenyérsütő tanfo­lyamokat, ahol a résztvevők megismer­ked­hetnek a kovászolás, dagasztás és sütés folyamataival.
A projekt keretében megvásárolt szeletelő gép, kutter és vákuum­csomagoló segítségével egyszerűvé és biztonságossá vált a zöldségek, gyümölcsök feldolgozása. Gazdasági központunk energiaellátását 99%-ban megújuló energiahordozók biztosítják.